1
Poszukiwanie prawnika

Potrzebujesz skorzystać z pomocy prawnej i szukasz prawnika, którego kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności odpowiadałyby Twoim wymaganiom, spełniającego Twoje oczekiwania co do warunków współpracy. Informacje, które publikujemy w tej rubryce, mają ułatwić Ci poszukiwania. Będziemy zadowoleni, jeżeli okażą się pomocne.

 

 

 

2
Współpraca z firmą prawniczą

Stoisz przed koniecznością podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług zewnętrznej firmy (kancelarii) prawniczej. Dlaczego Klientom potrzebne są zewnętrzne firmy świadczące profesjonalne usługi prawne, jak przygotować się do takiej współpracy, jakie są jej zasady i czego należy unikać?

 

3
Korzystanie z pomocy prawnika

Po znalezieniu prawnika i kancelarii pora skoncentrować się na Twojej sprawie lub problemie, a także na samej usłudze, która ma sprawę lub problem rozwiązać. Przygotuj się do spotkania z prawnikiem. Dla Twojej wygody stworzyliśmy listę kontrolną, która pomoże w tych przygotowaniach.

 

4
Ile kosztuje prawnik?

Co składa się na wynagrodzenie prawnika? Czy jest ono odpowiednie do charakteru, rodzaju, rozmiarów i jakości usługi, możliwości jej praktycznego zastosowania oraz jej wartości i osiągniętych efektów z punktu widzenia klienta? Dla wielu z nich wynagrodzenie stanowi istotne kryterium oceny usługi.

 

5
Dowiedz się czegoś o prawie
 

Publikacje
↑↓

 • Demaskator jako źródło ujawniania nadużyć na terenie zakładu pracy (PDF – 197 KB)
 • Ostatnie zmiany w zamówieniach publicznych (PDF – 216 KB)
 • Praca mobilna i pracownik mobilny w świetle uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19.11.2008 r. II PZP 11/08 (PDF – 212 KB)
 • Wzór przemysłowy – pomiędzy sztuką (formą) i biznesem (funkcją) a prawem (prewencją i ochroną) (PDF – 195 KB)
 • Jak Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować przedsiębiorcę po nowelizacji przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy? (PDF – 212 KB)
 • Między zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym – balansowanie na krawędzi prawa (PDF – 185 KB)
 • Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania w obrocie profesjonalnym – konieczność czy nieroztropność? (PDF – 205 KB)

Listy kontrolne
↑↓

Wśród licznych obowiązków nałożonych na nas jako obywateli, konsumentów czy przedsiębiorców jednym z podstawowych jest obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa. Nieznajomość prawa szkodzi i nie jest podstawą do usprawiedliwiania się. Z drugiej jednak strony nie sposób samodzielnie orientować się we wszystkim, co nas dotyczy.

Zagubionym w gąszczu przepisów proponujemy pomocne narzędzie w postaci tzw. list kontrolnych (checklist). Pozwalają one na uzyskanie minimum syntetycznej, jednorodnej i spójnej informacji o spełnianiu przez nas wymogów wynikających z regulacji prawnych dotyczących różnych obszarów naszej działalności.

Listy mają formę pytań, na które udziela się odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej. Bilans tych odpowiedzi umożliwia samodzielnie zorientowanie się, czy i w jakim zakresie przestrzegamy albo nie przestrzegamy przepisów prawa. To z kolei określa obszary ryzyka, na które musimy zwrócić uwagę i podjąć działania naprawcze. Lista kontrolna jest więc instrumentem samokontroli, przygotowującym zainteresowanych do ewentualnej rzeczywistej kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

Listy kontrolne to jedna z usług świadczonych przez Kancelarię. Dostępne listy kontrolne:

 • Przyjęcie pracownika do pracy
 • Zwolnienie pracownika z pracy
 • Dokumentacja zakładowa
 • Dokumentacja "Stanowisko biurowe"
 • Dokumentacja "Stanowisko robocze"
 • Dokumentacja "Obiekt pracy"

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z takiej usługi, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

6
Wyszukiwarka tematyczna