Charakter publikowanych treści

Informacje, dokumenty, materiały lub inne treści, publikowane w naszym serwisie internetowym, służą jedynie celom informacyjnym. Żadne z nich nie stanowi przejawu pomocy prawnej (w szczególności konsultacji, rekomendacji, porady lub opinii prawnej, wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa, instrukcji postępowania, zasad lub sposobu działania).

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na naszych stronach pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były rzetelne, kompletne i aktualne. Nie możemy jednak zapewnić, że nie wystąpią w nich błędy, pominięcia, zniekształcenia lub inne usterki. Nie gwarantujemy także ich przydatności do realizacji określonych przez Użytkownika celów, a także rezultatów lub skutków ich użycia. W związku z tym ryzyka i ciężary związane z wykorzystaniem informacji ponosi Użytkownik.

 

Odnośniki do innych stron

W przypadku, gdy strona ta wskazuje lub daje możliwość przejścia na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie (nad którymi Kancelaria nie ma żadnej kontroli), Kancelaria nie zajmuje żadnego stanowiska co do informacji zawartych na tych stronach, ani nie odpowiada za ich formę i/lub treść, a także za skutki ich użycia.

 

Zgoda na otrzymywanie materiałów

Użytkowników zainteresowanych otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji o świadczonej pomocy prawnej, związanych z naszą działalnością lub propozycjami zawarcia umowy, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Zawartość tej strony, bez względu na jej postać, formę lub treść, podlega ochronie przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, ochrony baz danych i ochrony konkurencji. Prawa z tego tytułu przysługują wspólnikom Kancelarii lub osobom trzecim.

Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek przedmiotów prawem chronionych zamieszczonych na tej stronie (w szczególności utworów, przedmiotów praw pokrewnych, baz danych, nazwy, firmy lub innych oznaczeń indywidualizujących Kancelarię, znaków towarowych lub innych oznaczeń wyróżniających usługi Kancelarii) może stanowić naruszenie prawa.

Żadna część tej strony nie może być utrwalana, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów, z wyjątkiem dozwolonego użytku prywatnego lub dla uzyskania informacji o Kancelarii i jej działalności. Jeżeli jakakolwiek część tej strony internetowej zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie utrwalania, zwielokrotnienia (w oryginale lub kopii) muszą posiadać wszelkie, zawarte w oryginalnej wersji, oznaczenia pochodzenia oraz praw.

Żadna część tej strony internetowej nie może być dla żadnych celów zmieniana, rozpowszechniana, udostępniana publicznie lub inkorporowana w innych pracach, publikacjach, stronach internetowych lub jakiejkolwiek formie przekazu elektronicznego.

 

Aby ułatwić korzystanie z serwisu kancelariacsw.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies (ciasteczek): informacje za pośrednictwem przeglądarki internetowej są zapisywane w komputerze użytkownika w postaci niewielkich plików tekstowych. Nie są w ten sposób pozyskiwane jakiekolwiek dane osobowe odwiedzających serwis.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Serwis kancelariacsw.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • sesyjne cookies o zmiennej, losowej nazwie, które są tworzone i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; są one potrzebne do prawidłowego wyświetlania witryny w przeglądarce użytkownika,
  • sesyjne cookie o nazwie info_cookie, które jest tworzone i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; służy do wyświetlenia lub ukrycia (po jego zaakceptowaniu przez użytkownika) komunikatu o użyciu na stronie plików cookies.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w używanej przeglądarce internetowej. Informacje jak to zrobić zawierają instrukcje obsługi konkretnego programu, np.: