Klient poszukujący prawnika może robić to samodzielnie tj. własnymi siłami i we własnym zakresie. Z różnych jednak powodów może postąpić inaczej. Wybiera wówczas pomoc osób trzecich, które są w stanie doprowadzić do kontaktu z poszukiwanym, odpowiednim i interesującym klienta prawnikiem.

Rynek takiej pomocy już istnieje, rozwija się dość dynamicznie i ma przed sobą przyszłość. Informacja staje się bowiem w coraz większym stopniu najbardziej pożądanym i poszukiwanym towarem. Na wspomnianym już rynku operują podmioty różnego rodzaju, świadczące cały szereg wyspecjalizowanych usług, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Dla potencjalnego klienta to nie tylko wyręka w pozyskiwaniu informacji, ale również szereg usług dodatkowych, takich jak fachowe doradztwo i wsparcie decyzyjne.

Nie bez znaczenia jest również uzyskiwanie doświadczenia w szukaniu prawnika, co przydaje się na przyszłość oraz daje podstawę do podejmowania przemyślanych i racjonalnych decyzji. Poniżej przedstawimy i ocenimy rolę poszczególnych podmiotów funkcjonujących na instytucjonalnym rynku poszukiwania prawnika.