Komunikacja osobista
↑↓

 • Informacja: informacja o prawniku niepołączona z jego oceną, zasłyszana z otoczenia
 • Polecenie: informacja połączona w oceną prawnika oraz jego pracy lub osiągnięć dostarczona przez osobę niemającą z nim kontaktu, zasłyszana np. z otoczenia lub od osoby mającej kontakt z prawnikiem
 • Rekomendacja: informacja połączona w oceną prawnika oraz jego pracy lub osiągnięć, dostarczona przez osobę mającą z nim kontakt, np. jego klienta, dostawcę, współpracownika, pracownika

Komunikacja słowna
↑↓

 • Książki telefoniczne: najlepiej ogólnopolskie i regionalne tzw. instytucjonalne, wydawane przez operatorów telefonicznych lub przez specjalistyczne wydawnictwa (np. przez TPSA, Polskie Książki Telefoniczne, Panoramę Firm), aktualizowane okresowo; wyszczególnione są w nich rodzaje produktów i usług; nie zawierają pełnej i kompleksowej informacji – z reguły jest to informacja podstawowa.
 • Książki teleadresowe: najlepiej wydawane periodycznie przez specjalistyczne wydawnictwa branżowe (np. przez TPSA, Polskie Książki Telefoniczne, Panoramę Firm); ich zaletą jest duża przekrojowość informacji w różnych układach tematycznych.
 • Skorowidze zawodowe: wydawane periodycznie przez korporacje zawodowe prawników lub specjalistyczne wydawnictwa; po pewnym czasie dezaktualizują się; część nich zawiera prawie kompletną informację np. o kancelariach, prawnikach i ich kompetencjach oraz specjalizacjach.
 • Broszury, foldery: wydawane przez firmy prawnicze lub wręczane przy okazji publicznych prezentacji czy innych wystąpień.
 • Listy informacyjne: z reguły wywieszane przez korporacje zawodowe w miejscach publicznych np. listy notariuszy w sądach; zawierają podstawowe informacje, ale są zazwyczaj kompletne.

Komunikacja telefoniczna
↑↓

 • Biura numerów: przydatne tylko w razie posiadania danych prawnika i poszukiwania kontaktu z nim.
 • Usługi telefoniczne: usługi umożliwiające utrwalanie, przechowywanie i przekazywanie wiadomości dla prawników.
 • Infolinie: różnego rodzaju serwisy telefoniczne oferujące informacje o prawnikach prowadzone przez operatorów telefonicznych np. linie TPSA 0800 i 0801), specjalistyczne firmy (np. PomocPrawnaInfo) lub same firmy prawnicze.

Komunikacja elektroniczna
↑↓

 • Wydawnictwa elektroniczne: najbardziej przydatne są bazy danych na płytach CD z możliwością wyszukiwania informacji według określonych kryteriów np. elektroniczne wersje tradycyjnych książek telefonicznych lub teleadresowych.

 • Sieci komputerowe. Internet: Bardzo efektywne źródło poszukiwań. Najczęściej trzeba szukać na stronach własnych kancelarii, serwisach tematycznych, stronach prawniczych samorządów zawodowych (np. Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej) lub na stronach firm zajmujących się udostępnianiem informacji o prawnikach (np. Polski Serwer Prawa, Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl, Serwis Prawny Rzeczpospolitej).

  Istnieją też wortale służące przede wszystkim poszukiwaniu prawników (np. Adwokat.com, PomocPrawna.info).

  W większości z nich dostępne są dane teleadresowe oraz podstawowe informacje o różnych instytucjach prawnych, odesłania do baz danych oraz katalogi stron prawniczych, a także fora dyskusyjne wraz z możliwością nawiązania kontaktu (e-mail). Niektóre zawierają witryny eksperckie typu "jak znaleźć dobrego prawnika" (np. e-prawnik.pl). Wortale, za których pomocą można szukać prawnika, oferują przeważnie następujący dobór kryteriów poszukiwawczych: państwo, region, miejscowość, specjalizacja lub nazwisko prawnika.

  W sieci można znaleźć wortale o bardziej specjalistycznym czy regionalnym charakterze (jeżeli poszukiwania są ograniczone terytorialnie – np. Mazowiecki Portal Prawniczy) będące swoistymi listami prawników lub przewodnikami po firmach prawniczych, a nawet doradzającymi, jak znaleźć prawnika specjalistę (np. serwis reprywatyzacja.info.pl, gdzie można uzyskać pomoc w poszukiwaniu prawników specjalizujących się w zagadnieniach reprywatyzacji). Dodatkowo pojawiły się też serwisy poradniczo-poszukiwawcze (np. poradaprawna.pl).

 • Poczta elektroniczna: szeroko rozpowszechniona usługa w Internecie. Oferuje dwukierunkowe połączenie komunikacyjne, dzięki któremu użytkownicy mogą swobodnie porozumiewać się ze wszystkimi innymi posiadaczami skrzynek pocztowych. Adresy poczty są dostępne w publikacjach drukowanych (w tym pochodzących od samych prawników), telefonicznie lub w internetowych serwisach informacyjnych.

  Poczta ma wiele zalet takich jak: globalny zasięg, duża szybkość przekazu informacji, możliwość regulowania czasu wysyłania informacji, duża precyzja i elastyczność wiadomości, możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości w dowolnym czasie tj. 7 dni w tygodniu przez całą dobę i z dowolnego miejsca, oszczędność czasu i kosztów kontaktu z prawnikiem, możliwość przetwarzania wiadomości, jeżeli adresat jest nieobecny lub nie może natychmiast odpowiedzieć.

  W efekcie poprzez umiejętne wysyłanie i odbiór wiadomości można znaleźć poszukiwanego prawnika, nawiązując z nim kontakt na odległość oraz uzyskując pożądane informacje o prawniku, jego kancelarii i warunkach ewentualnej współpracy. Bardzo często w internetowych serwisach informacyjnych wbudowany jest moduł poczty elektronicznej, aby niezwłocznie po zapoznaniu się z informacjami wysłać wiadomość do wybranego prawnika czy kancelarii.

 • Bazy danych: Gromadzą i udostępniają w indywidualny sposób informacje według określonej systematyki lub metody. Zaspokajają potrzeby informacyjne osób poszukujących prawnika (w tym wielu równocześnie) w czasie i miejscu przez nich indywidualnie wybranym.

  Zakres, ilość, wielkość, struktura, szczegółowość informacji są w zasadzie nieograniczone, jeśli nie liczyć granic pojemności i funkcjonalności bazy. Dużą ich zaletę stanowi szybkość uzyskiwania i zestawiania pożądanych przez klienta informacji, możliwość ich ciągłej aktualizacji (w tym dokonywanej przez samych zainteresowanych prawników), względna samodzielność i zdalność obsługi (zainteresowany radzi sobie sam bez konieczności bezpośredniego kontaktu z udostępniającym bazę), niezależność pozyskania informacji (mogą być dostępne w wielu miejscach, w tym także w ruchu), stosunkowo niski koszt dotarcia do wielu informacji jednocześnie. Zwiększa to możliwości wyboru przez klienta, poprawia jakość informacji oraz prowadzi do integracji w zakresie wielokrotnego tworzenia i wykorzystywania informacji. Cześć z baz danych, zwłaszcza publicznych, ale nie tylko, jest udostępniania bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Inne są płatne.

 • Teletekst, wideotekst: Systemy komunikacji jednokierunkowej (do użytkownika) przeznaczone do transmisji informacji tekstowych i obrazowych przez standardowy kanał telewizyjny. Ich odbiór jest możliwy przez telewizor z odpowiednim urządzeniem.

  Tą drogą mogą być przesyłane różnego rodzaju informacje ukazujące się na ekranie telewizora w postaci np. telegazety. Dziś każdy nowoczesny telewizor ma taką opcję. Jeżeli dodatkowo podłączy się odpowiedni interfejs lub terminal, możliwa jest komunikacja z komputerem lub pamięcią masową. Tu również można szukać danych o prawnikach.

Komunikacja społeczna (otoczenie prawnika, public relations, publicity)
↑↓

Najbardziej nośne i wysoko cenione źródło informacji o prawnikach to informacje, oceny i poglądy na ich temat. Mogą to być zupełnie luźne informacje, rady, opinie, polecenia, rekomendacje. Istotne jest tu zaufanie do źródła informacji i jego wiarygodność. Nie ma znaczenia, czy będzie to źródło osobowe czy nieoosbowe.

Informacje tego rodzaju są formułowane i wypowiadane w różnych kręgach społecznych, na różnym poziomie komunikacji, w zróżnicowanych celach, w sposób formalny lub nieformalny. Często ich źródłem może być zwyczajna plotka lub inne podobne pogłoski, o których nie wiadomo, skąd pochodzą ani kto je rozpowszechnia w otoczeniu prawnika (marketing szeptany).