Dotychczas koncentrowałeś swoją uwagę na osobie prawnika, informacjach o nim, świadczonych przez niego usługach i jego specjalizacji zawodowej. Starałeś się określić swoje oczekiwania i wymagania wobec niego. Podejmowałeś trud oceny, czy jest to prawnik kompetentny w sprawach, które chcesz mu powierzyć i czy podoła Twoim oczekiwaniom i wymaganiom. Teraz pora skoncentrować się na Twojej sprawie lub problemie, a także na samej usłudze, która ma sprawę lub problem rozwiązać. Przygotuj się do spotkania z prawnikiem i podjęcia ostatecznej decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego prawnika.

Jest dużo prawdy w stwierdzeniu, że w relacji z prawnikiem najważniejsze jest pierwsze wrażenie. To właśnie poprzez oczekiwania, wrażenia i wywołane nimi emocje w pierwszym rzędzie oceniamy nasze relacje. Dotyczy to zarówno klienta, jak i prawnika (należy pamiętać, że to nie tylko klient wybiera prawnika, ale i prawnik klienta). Jeżeli "chemia" zadziała od samego początku, dobrze rokuje to nawiązaniu, pogłębieniu i dalszemu rozwojowi relacji. Dlatego obie strony muszą być przygotowane do pierwszej rozmowy, a klient powinien poczynić rozsądne i realistyczne założenia co do jej przebiegu, ewentualnego podjęcia decyzji o zakupie usługi oraz zasad i warunków jej realizacji i rezultatów.