Powstaliśmy ze spółki cywilnej założonej w styczniu 1994 r. przez radcę prawnego Sławomira W. Ciupę. Konsekwentnie dobieraliśmy skład osobowy wspólników, pracowników i współpracowników, opierając się na wspólnocie kompetencji i umiejętności. Jako wspólnicy tworzymy grupę osób o wspólnych drogach i doświadczeniach zawodowych.

Większość prawników zna się jeszcze z czasów aplikacji lub pracy zawodowej, co pozwala budować wspólne wartości i zasady, a także łączyć pasje zawodowe z innymi obszarami aktywności życiowej.

Część wspólników jest autorami publikacji, w tym książek i monografii prawniczych oraz artykułów, głównie z zakresu prawa bankowego, upadłościowego, podatkowego, prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej. Uczestniczą także jako wykładowcy lub prelegenci w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i szkoleniach zawodowych.

 

Magdalena Falęcka
Magdalena
Falęcka
Sławomir W. Ciupa
Sławomir W.
Ciupa
Anna Karczmarczyk
Anna
Karczmarczyk
 
 
Romana Troicka-Sosińska
Romana
Troicka-Sosińska