PROFIL
Lubimy to, co robimy
i dzielimy się tym
z klientami
Patrzymy na sprawy
z różnych punktów widzenia
Mamy wspólne doświadczenia z Klientami
Znamy swoje mocne
i słabe strony
Działamy stosownie
do naszego potencjału
PRAKTYKI
Kapitał ludzki,
zatrudnienie, zawody regulowane
Nieruchomości, infrastruktura,
ochrona środowiska
Komunikacja rynkowa, dystrybucja produktów i usług
Obsługa
korporacyjna przedsiębiorców
Obsługa
klientów indywidualnych
PRAWNICY
Sławomir
W. Ciupa
Magdalena
Falęcka
Anna
Karczmarczyk