Charakter publikowanych treści

Informacje, dokumenty, materiały lub inne treści, publikowane w naszym serwisie internetowym, służą jedynie celom informacyjnym. Żadne z nich nie stanowi przejawu pomocy prawnej (w szczególności konsultacji, rekomendacji, porady lub opinii prawnej, wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa, instrukcji postępowania, zasad lub sposobu działania).

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na naszych stronach pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były rzetelne, kompletne i aktualne. Nie możemy jednak zapewnić, że nie wystąpią w nich błędy, pominięcia, zniekształcenia lub inne usterki. Nie gwarantujemy także ich przydatności do realizacji określonych przez Użytkownika celów, a także rezultatów lub skutków ich użycia. W związku z tym ryzyka i ciężary związane z wykorzystaniem informacji ponosi Użytkownik.

 

Odnośniki do innych stron

W przypadku, gdy strona ta wskazuje lub daje możliwość przejścia na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie (nad którymi Kancelaria nie ma żadnej kontroli), Kancelaria nie zajmuje żadnego stanowiska co do informacji zawartych na tych stronach, ani nie odpowiada za ich formę i/lub treść, a także za skutki ich użycia.

 

Zgoda na otrzymywanie materiałów

Użytkowników zainteresowanych otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji o świadczonej pomocy prawnej, związanych z naszą działalnością lub propozycjami zawarcia umowy, prosimy o kontakt z Kancelarią.