Przetwórstwo przemysłowe
↑↓

Artykuły spożywcze
Urządzenia informatyczne, elektroniczne, elektryczne, metrologiczne, wsparcia komunikacji i dystrybucji rynkowej

Napoje
Rozwiązania informatyczne, elektroniczne, elektryczne, metrologiczne, wsparcia komunikacji i dystrybucji rynkowej

Handel
↑↓

 • Handel hurtowy i detaliczny
 • Handel elektroniczny
 • Handel specjalistyczny (poza siecią sklepową)
 • Sieci handlowe (np. dystrybucyjne, franchisingowe, networkingowe, klastry)
 • Pośrednictwo i zastępstwo handlowe (np. agenci, dealerzy, brokerzy, powiernicy)
 • Usługi posprzedażne i obsługa klienta

Obsługa rynku nieruchomości
↑↓

 • Obrót i komercjalizacja
 • Działalność deweloperska i inna budowlana
 • Pośrednictwo, zarzadzanie i rzeczoznawstwo, usługi geodezyjne i kartograficzne
 • Działalność właścicieli i posiadaczy nieruchomości
 • Działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Procesy budowalne

Ochrona środowiska
↑↓

 • Segregowanie, zbieranie i transport odpadów
 • Wytwórcy i posiadacze odpadów
 • Przetwarzanie, odzyskiwanie i utylizacja odpadów
 • Korzystający ze środowiska
 • Działalność organizacji odzysku
 • Utrzymanie porządku i czystości

Technologie i media
↑↓

 • IT (twórczość, produkcja, dystrybucja, usługi powiązane)
 • Elektronika, elektryka, metrologia
 • Usługi w zakresie informacji (przetwarzanie i zarządzanie informacją, ochrona informacji)
 • Media (wydawnictwa, radio i telewizja, internet – twórczość, produkcja, dystrybucja, usługi powiązane)

Usługi profesjonalne związane z otoczeniem biznesu
↑↓

 • Doradztwo i zarządzanie biznesowe
 • Zarządzanie majątkiem i pomoc w prowadzeniu interesów
 • Usługi przedstawicielskie, zastępstwa i powiernictwa
 • Usługi projektowe, architektoniczne i inżynieryjne, doradztwa technicznego oraz inne prace intelektualne i twórcze
 • Badania i analizy, rzeczoznawstwo
 • Informatyka (doradztwo w zakresie informatyki i usługi powiązane) i usługi informacyjne
 • Komunikacja rynkowa oraz badania rynkowe i społeczne
 • Ochronna osób i mienia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Usługi księgowe i doradztwa podatkowego

Turystyka i usługi towarzyszące
↑↓

 • Organizatorzy turystyki
 • Usługi hotelarskie w turystyce
 • Agenci i pośrednicy turystyczni
 • Usługi transportowe w turystyce (rejsowe i czarterowe)
 • Biura informacji, rezerwacji i doradztwa turystycznego
 • Usługi elektroniczne w turystyce